Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola    8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
+36 89/351-010  +36 30/429-2264  papakovacsi@papaitk.hu   H - P | 07:00 - 17:00    

Lexi-klub

A különböző tanulási zavarral küzdő tanulók fejlesztése akkor tud igazán hatékonyan működni, ha a szülők részéről is érkezik támogatás. Olyan szülősegítő csoportot hoztunk létre, amelyben a szülők megkapják a szükséges tájékoztatást gyermekük fejlesztési lehetőségeiről, segítséget kaphatnak az őket megillető kedvezmények igénybevételének lehetőségeiről.


A klub közvetlen céljai:
A szülők és az iskola kapcsolatának erősítése.
A szülők tájékoztatása lehetőségeikről.
A szülők segítése a probléma elfogadásában és feldolgozásában.
A gyermek képességeinek megfelelő támogatás nyújtására felkészítés.
A gyermek fejlődésének megfelelő módszerek és eszközök bemutatása.

 
A program eredménye a tanulók sikeres beilleszkedése. Azáltal, hogy a szülő elfogadja a problémát, tud együtt élni vele, segíti gyermeke fejlődését, a gyermek szorongása csökken, elfogadja önmagát. Tanulmányi eredményei javulnak, szívesebben jár iskolába. A szülőkben reális kép alakul ki a tanulási zavarról, megtanulnak segíteni gyermeküknek. Jobban együttműködnek az iskolával.
 
Iskolánkban is gyarapodott az elmúlt években az olvasási nehézséggel küzdő tanulók száma. A Kastély Oktatási Központ a beiskolázási körzetéhez tartozó 4 község tanulóin kívül felvállalta a környék tanulási nehézséggel küzdő tanulóinak integrált oktatását. A tanulók a TKVSZRB és a nevelési tanácsadó javaslata alapján részesülnek fejlesztésben. A szülők bevonásával kívántuk még komplexebbé tenni a segítségadást. A 2006/2007-es évben kezdte működését Lexi-klub néven szülősegítő csoport.
 
Olyan iskolákban célszerű létrehozni a csoportot, ahol a tanulók között van sajátos nevelési igényű gyermek. A szülősegítő klubot működtetheti iskola, pedagógiai szakszolgálat.
Klubtagok
Szülők, akiknek gyermeke diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkúliával küzd.
Gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógus.
Az iskola többségi pedagógusai.
 
A klub működésére a szülők részéről merült fel az igény 3 évvel ezelőtt, szerettek volna egy olyan fórumot, ahol választ kapnak kérdéseikre, megbeszélhetik problémáikat egymással és szakemberekkel. Tudomásunk szerint ilyen csoport a környéken eddig nem működött. Ezt a hiányt kitöltve alakítottuk meg Lexi-klub néven szülősegítő csoportunkat.
 
A tanév elején felmérjük a szülők igényeit a klub munkájával kapcsolatosan. Javaslataikat, véleményeiket az első foglalkozáson összegyűjtjük. Az éves programot ezt figyelembe véve alakítjuk ki. Év végén elégedettségi kérdőívet töltetünk ki minden klubtaggal, amit értékelünk.
Referenciák:
kipróbált
Nevezze meg az alkalmazás során bizonyított referenciákat! Kérjük, jelöljön meg az intézményhasználók elégedettségét igazoló, közvetlenül a jó gyakorlatra vonatkozó, utaló referenciákat. Ilyenek lehetnek például méltató, elégedettséget igazoló dokumentumok, vagy könyv,tanulmány stb.) .Mutassa be (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) a hasznosulás meggyőző tapasztalatait!
Referencia:
szülői munkaközösség
Nevelési Tanácsadó, Pápa
Napló (Veszprém megye) 2007. január
(Újságcikk a klub működéséről és egyik foglalkozásáról)
Az utóbbi években a kontrollvizsgálatra hívott tanulók jelentős részénél javulást állapított meg a tanulási képességet vizsgáló bizottság, ami az iskolában folyó fejlesztő munka mellett a szülőknek is köszönhető.
Humán-erőforrás igény:

A csoportot vezetheti pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus vagy pszichológus.
Szakmai segítők közreműködésével lehet a klub működését hatékonyabbá tenni. Pl.:
Logopédus
Pszichológus
Gyógytornász
Nevelési Tanácsadó
Területi képviselők (játékforgalmazó cégek)
 Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:

Infrastrukturális adottságok (megfelelő méretű terem, számítógépes terem),
Külső helyszíneken történő programok esetében az utazás költségei,
Előadók tiszteletdíja,
Fejlesztő játékok és szoftverek beszerzésének költségei.
Fenntartó   Elérhetőségek 
Pápai Tankerületi Központ   Kastély Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.                                 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
 Tankerületi igazgató: Egyházi Andrea    Intézményvezető: Orbán Krisztina
+36 89/795-206     Intézményvezető-helyettes: Pintérné Szőke Erika
 papa@kk.gov.hu     +36 89/351-010 
    +36 30/429-2264
      papakovacsi@papaitk.hu 

 

Elérhetőségek
Kastély Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
 Intézményvezető: Orbán Krisztina
 Intézményvezető-helyettes: Pintérné Szőke Erika
+36 89/351-010 
+36 30/429-2264
 papakovacsi@papaitk.hu 

 

Fenntartó
Pápai Tankerületi Központ
 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.
 Tankerületi igazgató: Egyházi Andrea
+36 89/795-206
 papa@kk.gov.hu