Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola    8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
+36 89/351-010  +36 30/429-2264  papakovacsi@papaitk.hu   H - P | 07:00 - 17:00    

Pápakovácsi község Veszprém megye északi részén Pápától 9 km-re délre Veszprémtől 48 km-re északnyugatra található. Pápakovácsi a Bakony északnyugati nyúlványain, a Séd patak völgyében helyezkedik el, amely egyúttal a Bakony és a Kisalföld találkozási vonalát is jelenti. A kellemes táji környezetben található, területe 1392 ha, melynek belterülete 54 ha-t tesz ki. A 170 m magasan fekvő település határát a Séd két részre osztja. A homokos, területen extenzív mezőgazdasági területek találhatók. A települést a szántóföldek, délre pedig ezek mellett erdők, füves, fás legelők és szőlők jellemzik. A középkori kovácsi falut a mai helyén lehetett. A helyi hagyomány szerint a falu régi temetője a belterület délkeleti sarkán volt, itt embercsontokat is találtak.

A falu címereA neve alapján Árpád – kori települést először 1315-ben említik, amikor Nóráp és Kovácsi határát járták be. A falunév a kovács szó –i képzőjű származéka, mely utal arra, hogy a községben iparral foglalkoztak. A települést a térségbe 8402. sz. Pápa – Devecser összekötő út kapcsolja be. Az út átkelési szakasza a Devecseri utca nevet viseli. Ebbe az utcába csatlakozik be a Nórápi, fejlesztésre javasolt összekötő út, valamint a Ganna – Döbrönte összekötő út, a falu hajdani főutcája és a volt TSZ – majorhoz vezető út. A Fő utca devecseri útra történő csatlakozása kissé nehézkes, buszfordulóval és egyirányúsítással kombinált. Ez az utca főzi fel a közintézmények nagy részét. A településen vasúti vonal nem halad át. Legközelebbi megállóhely Pápán (9km) található. Pápakovácsi területén számos szépen karbantartott porta, felújított, illetve új lakóépület található, de előfordulnak erősen leromlott állagú épületek is. A lakóterület beépítés falusias jellegű, ez a beépítési jelleg továbbra is megtartandó. A településen egyre több új lakás épül, kerülKatolikus templom átalakításra. Pápakovácsi belterületén jelenleg mintegy 180 lakóház található. Pápakovácsi lakossága vegyesen katolikus és református vallású, ezért a településen két templom található. A település Fő utcájában található római katolikus templom Pápakovácsi egyik műemléke, mely késő klasszicista stílusban épült 1787-93 között. A berendezés: szószék, padok copf stílusúak 1790 körülről. További műemlékek: Nepomuki Szt. János – szobor, Szt. Vendel – szobor, valamint a volt Somogyi – kastély épülete, melyben jelenleg az általános iskola működik. Az épület a XVIII. sz.–ban épült barokk stílusban. A 60-as évek elejétől a hetvenes évek végéig nagyobb arányú népességcsökkenés volt megfigyelhető a településen, melynek oka a mezőgazdaság nagyfokú gépesítésében, valamint Pápa iparosodásában rejlik. Így a községből megindult az elvándorlás az ipari települések, főként Pápa felé. Később a településen és környékén létesített TSZ-i melléküzemágakban sokan találtak munkát és az elvándorlások száma teljesen lecsökkent. Jelenleg a lakosság szám 615 fő körül alakul. A lakosság helyben, vagy kis utazási távolságra talál munkahelyeket. Pápakovácsion az intézményellátottság megfelelő. Óvoda, általános iskola megtalálható a településen. A község iskolájába jár a nórápi, kupi, valamint a gannai és döbröntei gyerekek nagy része is. A jelenlegi népességszerkezet következtében az iskola fennmaradása nagy jelentőséggel bír. Az alapfokú egészségügyi ellátást az orvosi rendelőben Református templomrendszeresen rendelő háziorvos és védőnő biztosítja. Gyógyszertár Pápán található, de helyben is működik fiók gyógyszertár az orvosi rendelőben. Kórház legközelebb ugyancsak Pápán van.A további alapellátást a kiskereskedelmi egységek és vendéglátó egységek szolgálják (1 PB gázcsere lehetőség, 2 vegyesbolt, 2 italbolt). Posta a településen megfelelően üzemel. A kulturális igényeket a művelődési ház, könyvtár tudja kiszolgálni. Szálláshely szolgáltatást a településen a falusi turizmus keretein belül lehetne biztosítani, azonban eddig erre nem volt jelentős igény. A település külterületein a művelésre alkalmas földrészleteken mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Pápakovácsi külterületén található major területen korábban tehenek tartásával foglalkoztak, azonban mára az állattartás megszűnt, a terület funkcióváltása értékesítése után lehetséges. Pápakovácsion az ivóvíz hálózatra szinte minden lakóház rá van kötve, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, a rákötések aránya alacsony, csupán 46%-os, a szennyvíz befogadója a Kupon megépült szennyvíztisztító telep. A tisztított szennyvíz a Bitva - patakba kerül. Az összes lakóház elektromos árammal való ellátása megoldott. A vezetékes telefon ellátottság 73%-os, a mobil telefonok vételi lehetősége megfelelő, valamennyi mobilhálózat elérhető a település nagy részén. A településen a földgázhálózat kiépült, bekötések aránya 66%-os. A kommunális hulladék gyűjtése a belterületen kisedényes megoldással történik. A hulladékot a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. szállítja saját lerakó telepére.

forrás:papakovacsi.hu 

Fenntartó   Elérhetőségek 
Pápai Tankerületi Központ   Kastély Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.                                 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
 Tankerületi igazgató: Egyházi Andrea    Intézményvezető: Orbán Krisztina
+36 89/795-206     Intézményvezető-helyettes: Pintérné Szőke Erika
 papa@kk.gov.hu     +36 89/351-010 
    +36 30/429-2264
      papakovacsi@papaitk.hu 

 

Elérhetőségek
Kastély Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
 Intézményvezető: Orbán Krisztina
 Intézményvezető-helyettes: Pintérné Szőke Erika
+36 89/351-010 
+36 30/429-2264
 papakovacsi@papaitk.hu 

 

Fenntartó
Pápai Tankerületi Központ
 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.
 Tankerületi igazgató: Egyházi Andrea
+36 89/795-206
 papa@kk.gov.hu